Kan du, inom byggbranschen, förbättra din lönsamhet?

Självklart kan du det!

Kontakta Christer Green Affärsutveckling AB

Verksamheten har pågått sedan 1 januari 2000 och fokuserar i huvudsak på byggbranschen och effektivisering av dess verksamhetsprocesser.

Metodiken bygger på följande hörnstenar:

  • Nulägesanalys av verksamheten 
  • Processkartläggning
  • Åtgärdsplan
  • Projektgenomförande

Erfarenheten är uppbyggd genom uppdrag hos:

  • Branschorganisationer
  • Producenter/leverantörer 
  • Handelsföretag
  • Entreprenörer
  • Hustillverkare
  • Affärssystemleverantörer

 

För referenser och dialog kontakta:

Christer Green

0705 300 290

christer.green@rattitid.se

Nyheter

Historik